Waarom ik Central Progress ben gestart

– Waarom ik Central Progress ben gestart?

Sinds 2010 heb ik mijn passie gevonden in het trainen van kinderen tijdens het voetballen. Inmiddels heb ik via mijn opleiding Sportmanagement gewerkt voor tientallen voetbalverenigingen/organisaties. Ik ben actief geweest bij grote amateurverenigingen, heb 4 seizoenen training gegeven in Amerika en momenteel ben ik ook werkzaam voor AZ Alkmaar als promo trainer.
“Kinderen meer laten bewegen” is vandaag de dag een belangrijk onderwerpin onze maatschappij. Dit onderwerp is het begin geweest van onze inspiratie. Een ondernemersdrang en passie waren de sleutel voor het bestaan van Central Progress. Wij gaan de voetbaltechnische- EN de atletische vaardigheden bij kinderen verbeteren tijdens het voetballen door onze kennis en ervaring met het Athletic Skills Model, het differentieel leren (op verschillende ondergronden met verschillen maten van voetballen), een persoonlijk programma en door resultaten te meten. Met onze wereldwijde visie leveren wij een uniek programma waarbij het kind centraal staat. De focus ligt op progressie en voetbal is het middel.
Sander Fransen

 

– Why I started Central Progress?

I found my passion in teaching children during soccer since 2010. Nowadays I worked for dozens of soccer associations/organisations. I worked for big amateur associations, teached in Amerika for 4 seasons and I am working for AZ Alkmaar as a soccer trainer at the moment.
“Let children move more” is an important subject in our society nowadays. An entrepreneur drive and passion were the key for the existence of Central Progress. We are going to improve childrens’ soccer technical AND the athletical skills because of our knowledge and experience with the Athletic Skills Model, a differential learning experience (on different playgrounds with different sizes of soccer balls), a personal program and by the measuring of results. We have a worldwide vision for the delivery of an unique program whats all about the child (the child is in the centre). Our focus is on progression and soccer is the way.
Sander Fransen

Heb je zelf mooie foto's of video's gemaakt?

Dan vinden wij het erg leuk als je deze door wilt sturen naar info@centralprogress.com, zodat wij de foto’s op de website kunnen plaatsen!