Privacy statement

Let op: lees dit formulier zorgvuldig. Dit is Privacy Statement verklaring waarbij u akkoord gaat van het verwerken van uw gegevens of de gegevens van uw kind. Akkoord op dit formulier vindt mede plaats namens het kind dat u vertegenwoordigt. Waar in dit formulier “u” staat, dient te worden gelezen “u én het kind dat u vertegenwoordigt”, tenzij anders vermeld. Door ondertekening van dit formulier of door op accepteren te drukken gaat u akkoord met onze Privacy Statement.

Central Progress, gevestigd aan Nassaustraat 10B, 2771 DW Boskoop verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Central Progress streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. Central Progress is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. Central Progress heeft haar privacystatement alsmede haar privacybeleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Central Progress verwerkt uw (persoons)gegevens en foto’s/film opnames voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening ziet op:

– het verrichten van voetbal- en bewegingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens en foto’s/film opnames zullen worden verwerkt om:

– u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening – beoordeling van de atletische- en voetbaltechnische kwaliteiten.

– promotionele doeleinden.

Central Progress verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening of ter promotie daarvan. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;

– uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;

– foto’s/film opnames gerelateerd aan activiteiten van Central Progress of aaneengesloten derden.

– andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van atletische- en voetbaltechnische kwaliteiten.

– referenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Central Progress verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke gezindheid.

Bewaartermijn

Central Progress bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren is 10 jaar. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Central Progress verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Central Progress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Central Progress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Central Progress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Central Progress maakt daarbij gebruik van:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Adwords

Naam: _utma

Funcite: Marketing cookie die wordt gebruikt voor remarketing

Bewaartermijn: 2 jaar

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Central Progress en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centralprogress.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken, op uw verzoek. Central Progress wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Central Progress neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@centralprogress.com